dinsdag 12 april 2011

Provinciaal Agrarisch Centrum

De nieuwste deelnemer aan Herent FairTradeGemeente is het Provinciaal Agrarisch Centrum (PAC). 


Reeds van oudsher is de witloofteelt een typische Brabantse teelt. Het eerste in vollegrond gewonnen witloof verscheen immers in 1867 op de Brusselse markt. Daarna breidde de witloofcultuur zich uit naar de omringende gemeenten. Tot op heden is de driehoek Mechelen-Leuven-Brussel nog steeds de witloofstreek bij uitstek. Eind jaren zestig begin zeventig werd er enkel op de K.U.Leuven op beperkte schaal onderzoek gedaan naar de bodemgeschiktheid voor de witloofteelt. Door de omvang van de teelt in Brabant is de noodzaak van het oprichten van een proeftuin voor witloof ontstaan.  In 1972 werden de subsidies voor de oprichting toegekend. In 1976 werd dan in de Blauwe Stap te Herent grond aangekocht.  In 1980 is de werking van het proefbedrijf voor Witloof definitief van start gegaan met de teelt van witloof.
Het proefbedrijf heeft steeds kunnen rekenen op de medewerking van het provinciebestuur aangezien de witloofteelt één van de voornaamste tuinbouwteelten in de streek is. Vanaf 1995 werd de louter financiële steun omgezet in een intensieve samenwerking met de provincie.  In een tijdsspanne van bijna dertig jaar heeft het proefbedrijf zich opgewerkt als voorlichting- en informatiecentrum voor de witloofteelt. 

De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar een FairTradeProvincie te worden, en daarbij speelt ook het PAC een rol. De personeelsleden van het PAC drinken  nu vol overtuiging fairtrade-koffie, en liefst nog met een fairtrade koekje erbij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten